Vi tilbyder alle de vaccinationer som indgår i det danske børnevaccinationsprogram. Børnevaccinationer er gratis, men Sygesikringen fastsætter om der er en øvre aldersgrænse, det gælder fx i forhold til HPV-vaccinen.

Vi yder rådgivning i andre situationer, hvor det er relevant at få vaccination. Det kan fx være arbejdsmæssigt, ved udsættelse for smitte, ved kronisk sygdom, ved svækket person i ens familie eller omgangskreds.