Hvis du har brug for at få bekræftet din graviditet eller har brug for umiddelbar vejledning i forhold til graviditeten, så ring og få en tid.

Der er tilbud om 3 forebyggende lægeundersøgelser i forbindelse med graviditeten:

1. lægebesøg i 9.-10. graviditetsuge. Her afsættes 45 min. da vi skal udfylde vandre- og svangrejournal og have taget blodprøver.
2. lægebesøg i 25. graviditetsuge. Her afsættes 15 min.
3. lægebesøg i 32. graviditetsuge. Her afsættes 15 min.

Ved hver undersøgelse bedes du henvende dig ved skranken, når du kommer, så du kan få udleveret bæger til at lave en urinprøve. Du må også gerne medbringe en HELT frisk urinprøve.

Vi foretager ved hver undersøgelse et individuelt skøn over, om der i din graviditet er brug for ekstra kontroller.

Du kan få rådgivning via nedenstående links:

Om graviditet

Sunde vaner – før, under og efter graviditet

Fosterdiagnostik og risikovurdering

Husk Folsyre…

Pjece.: Graviditet, fødsel og barsel

Tilbud til gravide og fødende på Regionshospitalet Randers

Fødeafsnit Aarhus

Fødeafsnit Horsens