Nyheder i klinikken.

Efterårets vacciner
Vi vaccinerer i løbet af efteråret udvalgte grupper mod covid-19, influenza og pneumokokker. Vi har afsat særlige tider til dette formål, så du skal ringe til sekretæren og aftale tid. Tjek gerne sundhedsstyrelsens hjemmeside og se om du er i målgruppen, før du kontakter klinikken.

Ny medarbejder
Med udgangen af juli 2022 stoppede vores sygeplejerske Rikke Guldbæk Aarup, da hun havde søgt nye græsgange. Vi ønsker hende lykke til i det nye.
Den 1. august sagde vi velkommen til vores nye sygeplejerske Rikke Enggaard Dalgas, som vi allerede sætter stor pris på at arbejde sammen med.

E-mail konsultationer i ferien: Ved ferieafholdelse vil det ikke være muligt at skrive mail til den ferieafholdende læge eller sygeplejerske. Derfor vil de ikke være at finde i oversigten.

Det åbne laboratorie har lukket i skolernes ferier: uge 7,  dagene op til påske, uge 26 til 31 (begge uger incl.),  uge 42. og dagene mellem jul og nytår.

Klinikken er lukket for tilgang af nye patienter pr 14.09.2022


Pneumokokvaccination
Pneumokokvaccination er nu gratis til alle over 65 år samt patienter under 65 år med visse kroniske sygdomme.

HPV-vaccination til drenge

Tilbuddet om gratis HPV-vaccination til drenge, der er fyldt 12 år den 1. juli 2019 eller derefter, er trådt i kraft pr 1. september 2019. Tilbudet gælder indtil det fyldte 18. år. For piger er det et gratis tilbud aldersgruppen 12 og 18 år.

Se informationssitet www.stophpv.dk.

Åbent laboratorie (gældende fra 1-5-2019)

Åbent laboratorie er et tilbud om at få taget blodprøver uden tidsbestilling. Det kræver dog forudgående aftale om, hvilke blodprøver der skal tages.
Desværre har Regionen bestemt, at vi ikke må tage blodprøver, som er rekvireret af sygehusene. De blodprøver skal tages på et af regionens laboratorier.
Børn der kommer i  åbent laboratorie skal være > 12 år.

Åbningstid: tirsdage og torsdage kl. 7.30 til kl. 8.00.

Ved ankomst skal du registrere dit sundhedskort eller -app, der vil stå på skærmen ” du har ikke en tid i dag – henvend dig i receptionen”.  Det behøver du dog ikke, da fremmødet netop er uden tidsbestilling. Tag venligst plads i venteværelset, og du vil blive kaldt ind, når det er din tur.

Det åbne laboratorie har lukket i skolernes ferier: uge 7,  dagene op til påske, uge 26 til 31 (begge uger incl.),  uge 42. og dagene mellem jul og nytår.


Vedrørende bestilling af afhængighedsskabende medicin

Sundhedsstyrelsen har i juni 2018 skærpet reglerne for receptfornyelse af sovepiller, beroligende medicin og stærk smertestillende medicin.

Sundhedsstyrelsen skriver i deres vejledning:

” Ordination og fornyelse af recepter på afhængighedsskabende lægemidler skal, medmindre særlige omstændigheder taler herfor, ske ved personlig konsultation, således at læge og patient har mulighed for at drøfte behandlingen og risikoen for afhængighed af midlerne.
Konsultationen må IKKE finde sted over internettet eller per telefon.”

Derfor foregår al receptfornyelse af sovepiller, beroligende medicin og stærk smertestillende medicin i en konsultation på klinikken, da vi skal følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Regionen har lavet ændringer i vilkårene for afhentning af blodprøver.

Det betyder, at vi siden 1. juni 2018 ikke har kunnet tage almindelige blodprøver senere end kl. 14.oo.

Vi er kede af den serviceforringelse, det giver og har påtalt det overfor regionen. Det er fortsat muligt, at få målt blodprøven INR i hele klinikkens åbningstid.