Nyheder i klinikken.

Kristina Bugge stopper.
Vores gode kollega og faste lægevikar gennem snart 3 år Kristina Bugge har valgt at stoppe med udgangen af februar 2023. Det er vi naturligvis meget kede af.
Vi er i gang med at finde en afløser.

Gratis vaccination mod pneumokok og influenza ophører for dele af målgruppen den 15. januar 2023. Jf. Bekendtgørelse om gratis vaccination mod influenza, pneumokokker og COVID-19 til visse persongrupper 

Frem til den 1. marts 2023 er det fortsat muligt at tilbyde:

Influenza-vaccination:

  • Gravide i 2. og 3. trimester,
  • Personer med medfødt eller erhvervet immundefekt,
  • personer i samme husstand som personer med medfødt eller erhvervet immundefekt.

COVID-19 vaccination (booster-vaccination)

  • Alle på 50 år og derover
  • Personer under 50 år i øget risiko for et alvorligt forløb
  • Personale i sundheds- og plejesektoren samt dele af socialområdet med tæt kontakt til patienter i øget risiko
  • Pårørende til personer i særlig øget risiko
  • Gravide

Klinikken tilbyder ikke corona- eller influenzavaccination for egenbetaling

Klinikken er lukket for tilgang af nye patienter pr 14.09.2022

Rejsevacciner
Pr. 1. november 2022 tilbyder vi ikke længere vejledning vedr. vacciner i forbindelse med udlandsrejser og vi tilbyder ikke rejsevaccinationer.

E-mail konsultationer i ferien:
Ved ferieafholdelse vil den ferieafholdende læge eller sygeplejerske ikke være tilgængelig for e-mailkorrespondance og vil derfor ikke være at finde i oversigten.

Det åbne laboratorie har lukket i skolernes ferier: uge 7,  dagene op til påske, uge 26 til 31 (begge uger incl.),  uge 42. og dagene mellem jul og nytår.

Pneumokokvaccination
Pneumokokvaccination er nu gratis til alle over 65 år samt patienter under 65 år med visse kroniske sygdomme.

Åbent laboratorie (gældende fra 1-5-2019)

Åbent laboratorie er et tilbud om at få taget blodprøver uden tidsbestilling. Det kræver dog forudgående aftale om, hvilke blodprøver der skal tages.
Desværre har Regionen bestemt, at vi ikke må tage blodprøver, som er rekvireret af sygehusene. De blodprøver skal tages på et af regionens laboratorier.
Børn der kommer i  åbent laboratorie skal være > 12 år.

Åbningstid: tirsdage og torsdage kl. 7.30 til kl. 8.00.

Ved ankomst skal du registrere dit sundhedskort eller -app, der vil stå på skærmen ” du har ikke en tid i dag – henvend dig i receptionen”.  Det behøver du dog ikke, da fremmødet netop er uden tidsbestilling. Tag venligst plads i venteværelset, og du vil blive kaldt ind, når det er din tur.

Det åbne laboratorie har lukket i skolernes ferier: uge 7,  dagene op til påske, uge 26 til 31 (begge uger incl.),  uge 42. og dagene mellem jul og nytår.


Vedrørende bestilling af afhængighedsskabende medicin

Sundhedsstyrelsen har i juni 2018 skærpet reglerne for receptfornyelse af sovepiller, beroligende medicin og stærk smertestillende medicin.

Sundhedsstyrelsen skriver i deres vejledning:

” Ordination og fornyelse af recepter på afhængighedsskabende lægemidler skal, medmindre særlige omstændigheder taler herfor, ske ved personlig konsultation, således at læge og patient har mulighed for at drøfte behandlingen og risikoen for afhængighed af midlerne.
Konsultationen må IKKE finde sted over internettet eller per telefon.”

Derfor foregår al receptfornyelse af sovepiller, beroligende medicin og stærk smertestillende medicin i en konsultation på klinikken, da vi skal følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Regionen har lavet ændringer i vilkårene for afhentning af blodprøver.

Det betyder, at vi siden 1. juni 2018 ikke har kunnet tage almindelige blodprøver senere end kl. 14.oo.

Vi er kede af den serviceforringelse, det giver og har påtalt det overfor regionen. Det er fortsat muligt, at få målt blodprøven INR i hele klinikkens åbningstid.