Nyheder i klinikken.

To nye lægekollegaer
Den 16.august byder vi velkommen til Kristina Galsgaard..
Kristina er speciallæge i almen medicin. Hun vil være at træffe i klinikken 3 dage om ugen.
Speciallæge i almen medicin Steen Udholm har været tilknyttet huset siden foråret.
Fra uge 33 vil han ligeledes være at finde fast i huset 3 dage om ugen.

Efterårets vacciner
Det er nu vedtaget fra højere sted at almen praksis ikke skal deltage i vaccinationsindsatsen i efteråret 2023. Vi kommer derfor desværre ikke til at kunne tilbyde corona- eller influenzavaccination. I stedet vil vaccinationerne blive varetaget af regionale vaccinationscentre og én privat aktør, som byder på opgaven (vi kender for nuværende ikke navnet på denne aktør).

Klinikken tilbyder ikke corona- eller influenzavaccination for egenbetaling

Klinikken er lukket for tilgang af nye patienter pr 14.09.2022

Rejsevacciner
Pr. 1. november 2022 tilbyder vi ikke længere vejledning vedr. vacciner i forbindelse med udlandsrejser og vi tilbyder ikke rejsevaccinationer.

E-mail konsultationer i ferien:
Ved ferieafholdelse vil den ferieafholdende læge eller sygeplejerske ikke være tilgængelig for e-mailkorrespondance og vil derfor ikke være at finde i oversigten.

Det åbne laboratorie har lukket i skolernes ferier: uge 7,  dagene op til påske, uge 26 til 31 (begge uger incl.),  uge 42. og dagene mellem jul og nytår.

Pneumokokvaccination
Pneumokokvaccination er ikke længere gratis for nogen patientgrupper/aug.2023.

Åbent laboratorie (gældende fra 1-5-2019)

Åbent laboratorie er et tilbud om at få taget blodprøver uden tidsbestilling. Det kræver dog forudgående aftale om, hvilke blodprøver der skal tages.
Desværre har Regionen bestemt, at vi ikke må tage blodprøver, som er rekvireret af sygehusene. De blodprøver skal tages på et af regionens laboratorier.
Børn der kommer i  åbent laboratorie skal være > 12 år.

Åbningstid: tirsdage og torsdage kl. 7.30 til kl. 8.00.

Ved ankomst skal du registrere dit sundhedskort eller -app, der vil stå på skærmen ” du har ikke en tid i dag – henvend dig i receptionen”.  Det behøver du dog ikke, da fremmødet netop er uden tidsbestilling. Tag venligst plads i venteværelset, og du vil blive kaldt ind, når det er din tur.

Det åbne laboratorie har lukket i skolernes ferier: uge 7,  dagene op til påske, uge 26 til 31 (begge uger incl.),  uge 42. og dagene mellem jul og nytår.


Vedrørende bestilling af afhængighedsskabende medicin

Sundhedsstyrelsen har i juni 2018 skærpet reglerne for receptfornyelse af sovepiller, beroligende medicin og stærk smertestillende medicin.

Sundhedsstyrelsen skriver i deres vejledning:

” Ordination og fornyelse af recepter på afhængighedsskabende lægemidler skal, medmindre særlige omstændigheder taler herfor, ske ved personlig konsultation, således at læge og patient har mulighed for at drøfte behandlingen og risikoen for afhængighed af midlerne.
Konsultationen må IKKE finde sted over internettet eller per telefon.”

Derfor foregår al receptfornyelse af sovepiller, beroligende medicin og stærk smertestillende medicin i en konsultation på klinikken, da vi skal følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Regionen har lavet ændringer i vilkårene for afhentning af blodprøver.

Det betyder, at vi siden 1. juni 2018 ikke har kunnet tage almindelige blodprøver senere end kl. 14.00.

Vi er kede af den serviceforringelse, det giver og har påtalt det overfor regionen. Det er fortsat muligt, at få målt blodprøven INR i hele klinikkens åbningstid.