Nyheder i klinikken.

Pr. 1.juli vil du i telefontiden fra kl.08.00-09.00 bliver mødt af en sekretær i telefonen. Sekretæren vil vurdere, om der er behov for kontakt med en af lægerne. Der er mulighed for aftale om:
*Videokonsultation samme dag
*Akuttid samme dag til akut problemstilling
Subakut tid på video eller ved fremmøde en anden dag

Almindelig tidsbestilling og fornyelse af medicin bedes som tidligere foretaget mellem kl. 09.00-12.00

Klinikken er pr 21.02.2024 åben for tilgang af nye patienter.

Ejerskifte
Pr 01.01.2024 skete der ejerskifte hos Lægerne i Skovby.
Lone M. Willumsen udtrådte og Kristina Galsgaard blev ny medejer af klinikken.

Efter 25 spændende år som praktiserende læge i Skovby har jeg besluttet at gå på pension pr 31.12.2023.
Jeg ser frem til at få mere tid til familie og fritidsaktiviteter.
Tusind tak til patienter, personale og kolleger for godt samarbejde

Lone M. Willumsen
07.12.2023

Tak for alle jeres søde hilsner både i form af ord og gaver i forbindelse med min fratrædelse. Det blev jeg rigtig glad for.
Hilsen Lone W.

Rejsevacciner (01.11.2022)
Pr. 1. november 2022 tilbyder vi ikke længere vejledning vedr. vacciner i forbindelse med udlandsrejser og vi tilbyder ikke rejsevaccinationer.

E-mail konsultationer i ferien:
Ved ferieafholdelse vil den ferieafholdende læge eller sygeplejerske ikke være tilgængelig for e-mailkorrespondance og vil derfor ikke være at finde i oversigten.

Det åbne laboratorie har lukket i skolernes ferier: uge 7,  dagene op til påske, uge 27 til 32 (begge uger incl.),  uge 42. og dagene mellem jul og nytår.

Pneumokokvaccination
Pneumokokvaccination er ikke længere gratis for nogen patientgrupper/aug.2023.

Åbent laboratorie (gældende fra 1-5-2019)

Åbent laboratorie er et tilbud om at få taget blodprøver uden tidsbestilling. Det kræver dog forudgående aftale om, hvilke blodprøver der skal tages.
Desværre har Regionen bestemt, at vi ikke må tage blodprøver, som er rekvireret af sygehusene. De blodprøver skal tages på et af regionens laboratorier.
Børn der kommer i  åbent laboratorie skal være > 12 år.

Åbningstid: tirsdage og torsdage kl. 7.30 til kl. 8.00.

Ved ankomst skal du registrere dit sundhedskort eller -app, der vil stå på skærmen ” du har ikke en tid i dag – henvend dig i receptionen”.  Det behøver du dog ikke, da fremmødet netop er uden tidsbestilling. Tag venligst plads i venteværelset, og du vil blive kaldt ind, når det er din tur.


Vedrørende bestilling af afhængighedsskabende medicin

Sundhedsstyrelsen har i juni 2018 skærpet reglerne for receptfornyelse af sovepiller, beroligende medicin og stærk smertestillende medicin.

Sundhedsstyrelsen skriver i deres vejledning:

” Ordination og fornyelse af recepter på afhængighedsskabende lægemidler skal, medmindre særlige omstændigheder taler herfor, ske ved personlig konsultation, således at læge og patient har mulighed for at drøfte behandlingen og risikoen for afhængighed af midlerne.
Konsultationen må IKKE finde sted over internettet eller per telefon.”

Derfor foregår al receptfornyelse af sovepiller, beroligende medicin og stærk smertestillende medicin i en konsultation på klinikken, da vi skal følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Regionen har lavet ændringer i vilkårene for afhentning af blodprøver.

Det betyder, at vi siden 1. juni 2018 ikke har kunnet tage almindelige blodprøver senere end kl. 14.00.

Vi er kede af den serviceforringelse, det giver og har påtalt det overfor regionen. Det er fortsat muligt, at få målt blodprøven INR i hele klinikkens åbningstid.